Jetstream
No chart available for the selected hour. Many charts start at 3 hours ahead, so if you have 0 hours selected try stepping forward or selecting a later hour.

Den polare jet-strømmen har en vertikal tykkelse på minst 200 millibar med kjernen av strålen i snitt på omkring 250 millibar. Både 200 eller 300 mb diagram kan brukes til å vurdere jet stream. Om vinteren fungerer 300 mb diagrammet best, mens om sommeren er 200 mb diagrammet best å bruke. Jetstreamen er på et høyere trykknivå (nærmere overflaten) om vinteren, fordi kaldere luft er tettere og er nærmere jord overflate.

Den gjennomsnittlige høyden av hver av de viktige nivåer; 1000 mb er nær overflaten (havnivå), 850 mb er nær 1500 meter (5000 fot), er 700 mb nær 3000 meter (10000 fot), 500 mb er nær 5500 meter (18.000 fot), 300 mb er nær 9.300 meter (30.000 fot).

No chart available for the selected hour. Many charts start at 3 hours ahead, so if you have 0 hours selected try stepping forward or selecting a later hour.