Curr.obs.eur.stor

Observasjoner (Current) Sør Norge